درباره ما

دفتر حقوقي حاميان در سال 1382 با همكاري جمعي از فارق التحصيلان معتبرترين دانشكده حقوق ايران تشكيل شد.
از بدو امر اعضاء اين دفتر بناي كار خود را بر مبناي طبقه بندي دعاوي و تخصصي نمودن امور ارجاعي نهادند و سعي نمودند فقط بر مبناي تخصص اعضاء قبول وكالت بنمايند.


قبول تبرعي دعاوي افرادي كه بدليل عدم دسترسي به وكيل نتوانستند شرايط مطلوب دفاع از خود را فراهم آورند به ويژه در مسائل حقوق بشر از جمله مقاصد اين دفتر است.. حضور وكلائي كه منحصرا" در زمينه دعاوي بيمه فعاليت مي نمايند از مواردي است كه اين دفتر را از ساير دفاتر حقوقي متمايز مي سازد. با توجه به اينكه با توسعه صنعت بيمه و به موازات آن پيچيدگي قراردادهاي بيمه دعاوي ميان بيمه گذاران و شركتهاي بيمه نيز به طور چشم گيري افزايش داشته است به جرات مي توان اذعان داشت اين دفتر تنها مجموعه اي است كه علاوه بر داشتن اعضائي با دانش قضائي با همكاري كارشناسان تراز اول صنعت بيمه كشور تلفيقي وزين از حقوق و بيمه را گرد هم آورده تا موكلين محترم خود را بتواند به نحو احسن از حقوق خود منتفع نمايد.

احسان م.رحمتی